Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης είναι:

  • Εξοικείωση των μαθητών, των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού με τις εφαρμογές ΕΞΕ στα κτίρια μέσω της επαφής τους με τις επεμβάσεις ΕΞΕ στα σχολεία και στις φοιτητικές εστίες. Αντίστοιχη εξοικείωση για το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κύπρο και για τους πολίτες που επισκέπτονται τον Πυροσβεστικό σταθμό.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ στα κτίρια μέσω διαδραστικών δράσεων και σεμιναρίων στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων.
  • Προώθηση έργων ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια μέσω της ίδρυσης πρότυπων ενεργειακών κοινοτήτων και μεταφορά της σχετικής εμπειρίας στις συνθήκες της Κύπρου.
  • Διαθεσιμότητα μιας πρότυπης διαδικασίας υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τις Ε. Κ.

Από την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης, πέραν των Δικαιούχων που αναμένεται να  ωφεληθούν άμεσα, θα ωφεληθούν και οι φορείς του δημόσιου από τη διασυνοριακή περιοχή ως κάτοχοι και διαχειριστές κτιριακού αποθέματος, οι κεντρικοί φορείς χάραξης και προώθησης πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, οι πολίτες και ιδιαιτέρα οι φοιτητές και οι μαθητές από την ελληνική πλευρά, και οι τοπικές τεχνικές και εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούντα στο κτιριακό τομέα.

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας