Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Αντικείμενο του ΠΕ 1 είναι να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της Πράξης εντός 24 μηνών, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και άρτιου συντονισμού με ξεκάθαρες υποχρεώσεις στο εταιρικό σχήμα

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Αντικείμενο του ΠΕ 2 είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης σε ένα ευρύτερο κοινό και η ενημέρωσή του για τις πρωτοποριακές δράσεις της Πράξης, σε πλήρη συνέπεια με τον Οδηγό Δημοσιότητας, τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη της ΚΓ το 2019 και τις οδηγίες από την ιστοσελίδα του Προγράμματος

ΠΕ3: Υλοποιώντας Πιλοτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Επιλεγμένα Δημόσια Κτίρια σε Βόρειο Αιγαίο και Κύπρο

Αντικείμενο του ΠΕ 3 είναι να υλοποιηθούν έργα ΕΞΕ σε εμβληματικά κτίρια των δικαιούχων σε Ελλάδα και Κύπρο με την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ-ΕΞΕ.

ΠΕ4: Ιδρύοντας & Λειτουργώντας τις Πρότυπες Ενεργειακές Κοινότητες στο Βόρειο Αιγαίο

Αντικείμενο του ΠΕ 3 είναι η ανάλυση παραμέτρων για την ίδρυση / λειτουργία και προτυποποίηση συνεργατικών δικτυώσεων και ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή Δήμων, Πανεπιστημίων και Εθνικών Αρχών που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα για ΑΠΕ-ΕΞΕ σε κτίρια.

ΠΕ5: Διαμορφώνοντας Κοινά Πρότυπα για την Υποστήριξη της Λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Κύπρου

Αντικείμενο του ΠΕ 5 είναι η συν-ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών που θα δώσουν την αναγκαία ώθηση επενδύσεων ΑΠΕ-ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια. Οι Δικαιούχοι θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της κοινής προτυποποίησης για υποστήριξη της δράσης των κοινοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή.

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας