Δικαιούχοι

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από Δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε περιοχές των 2 Χωρών:

Δήμοι (Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Λέσβου), Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Ιδρύματα (Κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού) και Εθνικές Αρχές που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα για ΕΞΕ σε κτίρια (ΚΑΠΕ).

Image
Image
Image
Image
Image

Χαρακτηριστικά Κάθε δικαιούχου

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Το ΚΑΠΕ ιδρύθηκε το 1987 και έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των ΑΠΕ και των εφαρμογών ΕΞΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το ΚΑΠΕ είναι μια εθνική δημόσια οντότητα, έχει οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία και απασχολεί 160 υψηλού επιπέδου επιστήμονες. Το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει περισσότερα από 1.000 έργα (Interreg, XM EOX, MED, 7ο ΠΠ, Ε.Π.Α., HORIZON, κλπ.), ενεργώντας ως Συντονιστής πολλών από αυτά. Αξιοσημείωτη είναι η εμπειρία του σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας (Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα - Αλβανία, Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία) συντονίζοντας την ενσωμάτωση της ΕΞΕ σε πάνω από 50 δημόσια κτίρια από το 2012.

Πανεπιστήμιο αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 (ΠΔ 83/1984) με τα πρώτα Τμήματά του να εκκινούν την λειτουργεία τους από το 1985 έως το 1994. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του επιδρώντας παράλληλα δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής της πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου.

Κοινότητα Αγίου Λουκά του ιατρού

Η Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που συστάθηκε το 2008 έχοντας ως όραμα να προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες ένα ζεστό και ασφαλές καταφύγιο και στους οικείους τους ανακούφιση και συμπαράσταση στη δύσκολη πορεία της ζωής τους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κέντρου παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες που τυγχάνουν της κατάλληλης φροντίδας και παραγωγικής απασχόλησης.

Δήμος Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου είναι δήμος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που προήλθε από τη διαίρεση του, μέχρι το 2019, ενιαίου Δήμου Σάμου. η Σάμος διαθέτει ένα πολύ πλούσιο πλέγμα τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προς τους ξένους επισκέπτες, οι οποίες συντελούν σε μια διαφορετικής μορφής οικονομική ανάπτυξη. Διαθέτει ξεχωριστές οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες που εγγυώνται τη δυνατότητα υλοποίησης της Πράξης και Τεχνική Υπηρεσία που παρακολουθεί στενά την ενεργειακή διαχείριση του κτιριακού τους αποθέματος.

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Ο δήμος συστάθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και προήλθε από τη διάσπαση του προϋπάρχοντος Δήμου Λέσβου. Η τοπική οικονομία του δήμου Δυτικής Λέσβου σε ποσοστό 90% εδράζεται στον αγροτοκτηνοτροφικό και τουριστικό τομέα με τους βασικούς τομείς παραγωγής την ελαιοπαραγωγή, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τον τουρισμό, την γεωθερμία και γενικότερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας