Αντικείμενο

Η Πράξη «Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και εντάσσεται στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια». Η υλοποίηση της Πράξης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2021 και η αναμενομένη ημερομηνία ολοκλήρωσής της είναι η 31η  Μαΐου 2023.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση Πιλοτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια στην Ελλάδα και την Κύπρο και η ανάπτυξη «κοινών προτύπων» για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων που θα υλοποιήσουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια. Τα πιλοτικά έργα αφορούν την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΕΞΕ στο Λύκειο-ΓΕΛ Βαθιού Σάμου, στο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλονής, στις Φοιτητικές εστίες του ΠΑ στη Χίο και στον Πυροσβεστικό σταθμό στη Λακατάμια. Οι τεχνολογίες αφορούν την αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά LED, την παροχή θέρμανσης και ψύξης από αντλίες θερμότητας και με μέσω μικροδικτύου τηλεθέρμανσης, τη χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ΖΝΧ, την εγκατάσταση Φ/Β στα δώματα, την μόνωση των κτιριακών κελυφών και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων, κλπ.

Παράλληλα με τα πιλοτικά έργα οι συμμετέχοντες στο έργο θα προχωρήσουν στην ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων. Σκοπός των ενεργειακών κοινοτήτων θα είναι η προώθηση έργων ΕΞΕ σε δημοσιά κτίρια στην περιοχή δράσης τους.

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας