Ενεργοποιήσεις

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Δεδομένα λειτουργίας από τα δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις των δικαιούχων στις 2 χώρες

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΚΟΙΝ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΚΟΙΝ

Επιχειρησιακός σχεδιασμός για την ενεργοποίηση συνεργειών  και δικτυώσεων των δύο χωρών.

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ
ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ
Σχεδιασμός καινοτόμων έργων ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ-ΕΞΕ σε επιλεγμένες δημόσιες κτιριακές υποδομές στις 2 χώρες.
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Χρηστικό Ερωτηματολόγιο για να συλλεχθούν οι αποψεις πολιτών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Κύπρου.

Συνεργατικά Εργαλεία για τους δικαιούχους

  1. Εργαλεία και μεθοδολογίες που θα βοηθούν στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σε υψηλό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο) για την επίτευξη των στόχων των διακιούχων.
  2. Εργαλεία και μεθοδολογίες που θα υποστηρίζουν διαδικασίες risk management για τους διακαιούχους με συλλογή νέων /επιπρόσθετων στοιχείων για την ανάλυση των πιθανών κινδύνων / αστοχιών.

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας