Νέα

Παρουσιάζεται το βίντεο της πράξης του ενεργοποιώ το οποίο σημειώνει τα βασικά σημεία της Πράξης, τον στόχο του προγράμματος, τους δικαιούχους και τις ενεργειακές παρεμβάσεις κάθε πιλοτικού έργου. Τέλος το βίντεο κλείνει παρουσιάζοντας τα σημαντικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της Πράξης.

O Δήμος Δυτικής Λέσβου που συμμετέχει ως Δικαιούχος στην Πράξη «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ - Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου που συμμετέχει ως Δικαιούχος στην Πράξη «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ - Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στις 30 Μαΐου, στην Χίο, πραγματοποιήθηκε εταιρική συνάντηση για την Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συμμετέχει ως Δικαιούχος στην Πράξη «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ - Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια

...

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συμμετέχει ως Δικαιούχος στην Πράξη «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ - Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια

...

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συμμετέχει ως Δικαιούχος στην Πράξη «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ - Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια

...

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας