Διαβούλευση για τις Κοινότητες

Στο πλαίσιο της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ, αναπτύχθηκε από το Εταιρικό Σχήμα Πρότυπο Ερωτηματολόγιο για την υποστήριξη του διαλόγου ανάμεσα σε πολίτες, μαθητές – φοιτητές, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, με στόχο την μεγαλύτερη και περισσότερο ενεργή  δραστηριοποίησή τους σε σχήματα «Ενεργειακών Κοινοτήτων».
Το Ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε κάθε Ενεργό Πολίτη στην Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Κύπρου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας διαβούλευσης και μεθοδικής on line ανταλλαγής απόψεων, με τελικό στόχο τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση απόψεων πολιτών σχετικά με την μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή τους σε Ενεργειακές Κοινότητες και συναφείς δικτυώσεις!

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις και είναι χωρισμένο σε δύο μέρη:
  • Το Τμήμα Ι συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα Ενεργοποίησης Πολιτών σε Ενεργειακές Κοινότητες / Δικτυώσεις.
  • Το Τμήμα ΙΙ  συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα Ενεργοποίησης Πολιτών με Κτίρια Κλιματικής Ουδετερότητας με Ορίζοντα το 2050.
Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών ή βαθμολόγησης σε κλίμακα.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την ενεργή συμμετοχή σας στη διαβούλευση του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ!
Image
Image

Επισήμανση

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής

Η Πραξη μας

Περιγραφή Προγράμματος Συνεργασίας
Αντικείμενο
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Δράσεις
Δικαιούχοι
Στόχοι

Στοιχεια επικοινωνιας ΚΑΠΕ

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
19009 Πικέρμι Αττικής
http://www.cres.gr
kpatli@cres.gr
+30 210 6603301-302

Ακολουθήστε μας